DragoFilter–Easy

Numer katalogowy:

Polskiej produkcji prosty filtr mobilny, służący do filtracji niewielkiej ilości dymu i pyłu spawalniczego. Cechuję się łatwością eksploatacji oraz małymi gabarytami.

Informacje ogólne:
– służy do sporadycznego spawania, lutowania i innych prac warsztatowych, z wyjątkiem żrących i agresywnych chemicznie oparów i gazów,
– małe do średnich ilości dymi i pyłu spawalniczego,
– łatwa wymiana filtra,
– solidna, nowoczesna i ergonomiczna obudowa,
– ramie odsysające o długości 2 metrów, z odpornością temperaturową do 80°C,
– zaopatrzony w łapacz iskier oraz licznik motogodzin,

 

DANE TECHNICZNE

  • Przepływ nominalny: 1000m³/h
  • Wentylator: 1,1 kW
  • Prędkość obrotowa: 2800 obr. /min
  • Zasilanie: 1x 230 [V] +N+PE / 50 Hz, AC
  • Waga (bez ramienia): ~60kg
  • Wydajność filtracji: 95% skuteczności dla cząstek 0,4 μm
  • Prefiltr: Prefiltr metalowy
  • Filtr pośredni: M5
  • Filtr główny: F9 (~7m²)

Dodatkowe opcje:
– możliwość doposażenia ramienia w oświetlenie pola roboczego,

Zakres dostawy:
W opakowaniu, jedna sztuka, wraz z DTR, gotowa do pracy.

Wymagania prawne – bezpieczna praca;
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r. Nr 40 poz. 470);
§ 8.1. Pomieszczenia spawalni powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.
§ 9. Stałe stanowisko spawalnicze, na którym istnieje możliwość emisji szkodliwych pyłów i gazów, pracodawca powinien wyposażyć w instalację wentylacji stanowiskowej.
§ 10.1. Stosowanie w spawalni stacjonarnych urządzeń do podgrzewania przedmiotów przed lub po poddaniu ich procesom spawalniczym jest dopuszczalne pod warunkiem, że urządzenia te będą wyposażone w wentylację miejscową.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833 z późniejszymi zmianami).