DragoFilter_Professional

Numer katalogowy:

Polskiej produkcji profesjonalny filtr mobilny, służący do ciągłej filtracji powietrza z dymu, pyłu spawalniczego i innych zanieczyszczeń warsztatowych. Cechuję się łatwością eksploatacji, niezawodnością oraz ergonomiczną, nowoczesną obudową

Informacje ogólne:

– służy do filtrowania powietrza podczas spawania, cięcia, szlifowania, polerowania i innych prac warsztatowych, z wyjątkiem żrących i agresywnych chemicznie oparów i gazów,
– solidna, nowoczesna i ergonomiczna obudowa, pokryta farbą proszkową.

Podstawowe dane:
– ramie odsysające o długości 3 metrów, z odpornością temperaturową do 80°C,
– zaopatrzony w łapacz iskier oraz licznik motogodzin,
– trzystopniowy system filtracji,
– własny zbiornik sprężonego powietrza, służący do regeneracji filtra głównego,
– regeneracja filtra głównego, poprzez przycisk manualny,
– łatwa wymiana filtra bez kontaktu z niebezpiecznymi cząsteczkami,

DANE TECHNICZNE

 • Przepływ nominalny: 1000 m³/h
 • Wentylator: 1,1 kW
 • Prędkość obrotowa: 2800 obr. /min
 • Zasilanie 3x 400 [V] +N+PE / 50Hz
 • Prąd znamionowy 2,7 A
 • Waga (bez ramienia) 130 kg
 • Poziom hałasu: 70 dB(A)
 • Wydajność filtracji: 99% skuteczności dla cząstek 0,4 μm
 • Prefiltr: Prefiltr metalowy
 • Filtr pośredni : filtr patronowy - 18,3 m²
 • Filtr główny: G4 włóknina z impregnowanym węglem aktywnym

Dodatkowe opcje:
– ramie odsysające o długości 4 metrów, z odpornością temperaturową do 80°C,
– możliwość doposażenia ramienia w oświetlenie pola roboczego, co powoduję efekt optymalnego wykorzystania urządzenia,
– system automatycznego włączania i wyłączania urządzenia,
– system automatycznej regeneracji filtra głównego,

Zakres dostawy:
W opakowaniu, jedna sztuka, wraz z DTR, gotowa do pracy.

Wymagania prawne – bezpieczna praca.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r. Nr 40 poz. 470);
§ 8.1. Pomieszczenia spawalni powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.
§ 9. Stałe stanowisko spawalnicze, na którym istnieje możliwość emisji szkodliwych pyłów i gazów, pracodawca powinien wyposażyć w instalację wentylacji stanowiskowej.
§ 10.1. Stosowanie w spawalni stacjonarnych urządzeń do podgrzewania przedmiotów przed lub po poddaniu ich procesom spawalniczym jest dopuszczalne pod warunkiem, że urządzenia te będą wyposażone w wentylację miejscową.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833 z późniejszymi zmianami).