MAL-AIR-10 – B/B

Numer katalogowy:

Informacje ogólne:
– stół zaopatrzony w 5 litrowe wiaderko na odpad w postaci większych cząstek stałych,
– stół posiada przepustnice fi 160 mm, do regulacji natężenia przepływu wydmuchiwanego powietrza,

Podstawowe dane:
– dolny odciąg stołu, przystosowany do podłączenia do zewnętrznej instalacji wyrzutowej (stół nie posiada własnego wentylatora)
– wewnątrz stołu, zamontowane kierownice powietrza w celu zapewnienia równomiernego natężenia, na całym polu pracy,

DANE TECHNICZNE

  • Waga: ~XX kg

Dodatkowe opcje;
– inne wymiary stołu,
– możliwość doposażenia stołu w oprawę oświetleniową,

Zakres dostawy;
W opakowaniu znajduję się jeden kompletny stół, wraz z DTR.

Wymagania prawne – bezpieczna praca:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000r. Nr 40 poz. 470);
§ 8.1. Pomieszczenia spawalni powinny być wyposażone w wentylację zapewniającą skuteczne usuwanie zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia.
§ 9. Stałe stanowisko spawalnicze, na którym istnieje możliwość emisji szkodliwych pyłów i gazów, pracodawca powinien wyposażyć w instalację wentylacji stanowiskowej.
§ 10.1. Stosowanie w spawalni stacjonarnych urządzeń do podgrzewania przedmiotów przed lub po poddaniu ich procesom spawalniczym jest dopuszczalne pod warunkiem, że urządzenia te będą wyposażone w wentylację miejscową.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2002r. Nr 217 poz. 1833 z późniejszymi zmianami).